source: cpp/common/console.cpp

Last change on this file was 890, checked in by Maciej Komosinski, 4 years ago

Added guiSetConsoleUTF8(); (mostly for Windows where it is not the default...)

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 1.5 KB
Line 
1#include "console.h"
2#ifdef _WIN32
3#include <windows.h>
4#include "Convert.h"
5#endif
6
7#if defined(LINUX) || defined(MACOS)
8#include <stdio.h>
9#include <termios.h>
10
11bool guiStdoutIsConsole()
12{
13        static int in = -1;
14        if (in < 0)
15        {
16                struct termios t;
17                in = (tcgetattr(1, &t) == 0);
18        }
19        return in;
20}
21#endif
22
23void guiSetConsoleTitle(const char* utf8title) //platform-dependent implementations
24{
25#ifdef _WIN32
26        SetConsoleTitleW(Convert::utf8ToUtf16(utf8title).c_str());
27#else
28#if defined(LINUX) || defined(MACOS)
29        if (guiStdoutIsConsole())
30        {
31                printf("\033]0;%s\007", utf8title);
32                fflush(stdout);
33        }
34#endif
35#endif
36}
37
38ConsoleColorMode console_color_mode = ConsoleColorNone;
39
40void guiSetConsoleUTF8()
41{
42#ifdef _WIN32
43        SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
44        //    SetConsoleCP(CP_UTF8); //set input code page.
45        //  ^^ Z ta linia po wpisaniu gdziekolwiek polskiego znaczka, fgets() zwraca NULL co powoduje ze konsola sie zamyka.
46        //      Uzycie fgetws() nie wiadomo czemu od razu wychodzi (nie wczytujac nic z konsoli) zwracajac jakies losowe znaczki - zmiana w stdiofile.h ktora testowalem: char *Vgets(char *s, int size) { wchar_t tab[1000];  wchar_t *x = fgetws(tab, 1000, file); if (x == NULL) return NULL; strcpy(s, Convert::wstrTOstr(tab).c_str()); return s; }
47        //  ^^ Bez tej linijki polskie znaki sa kodowane 1-bajtowo jako jakas strona kodowa (pojawiaja sie w konsoli ale frams takie znaki ignoruje jesli sa poczatkiem polecenia?)
48        //  ogolnie wszyscy narzekaja na konsole win... https://alfps.wordpress.com/2011/11/22/unicode-part-1-windows-console-io-approaches/
49#endif
50}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.